Oferta

Firma UNIPOL Consulting oferuje współpracę w zakresie kompleksowej obsługi projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Najpopularniejszymi programami wspierającymi rozwój przedsiębiorstw są:

Regionalny Program Operacyjny

Cele operacyjne RPO:

  • ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do źródeł finansowania,
  • wspieranie inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych w przedsiębiorstwach,
  • wspieranie działalności B+R oraz działalności instytucji otoczenia biznesu
Kapitał Ludzki

W ramach Programu Kapitał Ludzki dofinansowane będą:

  • otwarte i zamknięte szkolenia oraz związane z nimi doradztwo
  • studia podyplomowe
  • projekty e-learningowe (przygotowanie platform i kursów)

W przypadku wskazania dotacji jako możliwego źródła finansowania inwestycji przygotowujemy dla Państwa szczegółową strategię wykorzystania środków unijnych. Kładziemy szczególny nacisk na wybór optymalnego programu oraz analizę szans na uzyskanie dotacji. Współpraca z nami oznacza, iż powierzacie nam Państwo przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Przygotowywanie Strategii Marketingowych oraz Modeli Biznesowych

W procesie planowania operacyjnego marketingu definiowane są działania marketingowe, promocyjne lub reklamowe, które zapewniają najbardziej efektywny sposób realizacji założonych celów. Cele marketingowe są najczęściej związane z osiągnięciem określonego poziomu sprzedaży, liczby klientów, liczby i wartości transakcji oraz innych wskaźników sprzedażowych